vystudovala obor Propagační výtvarnictví na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara, tamtéž získala titul DiS. v oboru Kresba a ilustrace v médiích.

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pro obor Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ, ZUŠ, kterou zakončila diplomovou prací s názvem Multiplikace tvaru jako prostředek ke konstruování reality.

 


 

Při pedagogické výtvarné praxi působila na ZUŠ Marie Podvalové a na Gymnáziu Jiřího – Gutha Jarkovského. V současné době vyučuje na ZUŠ Charlotty Masarykové výtvarnou tvorbu.

 


V rámci studií absolvovala praxi u Fiala&Šebek - Visual Communications a.s.

Věnuje se autorské volné tvorbě, výtvarné a dokumentárně-reportážní fotografii.