Šablony I - ZUŠ Charlotty Masarykové

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je formou inovativního vzdělávání podpořit rozvoj schopností žáků v oblasti umění. Vedle rozvoje uměleckého oboru budou žáci vedeni ke vzájemné spolupráci, odpovědnosti, ohleduplnosti, úctě k jiným lidem a duchovním hodnotám. Projekt dále podpoří profesní růst pedagogických pracovníků (i případně nepedagogů) formou kurzů DVPP.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005796

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 10. 2025


PROJEKTY:

Kytarový seminář