Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 proběhnou v květnu a červnu 2021.

On-line přihláška je spuštěna od 16.3.2021. V elektronickém formuláři je třeba si zarezervovat konkrétní individuální termín. (Změna termínů je však vyhrazena, s ohledem na aktuální nařízení MŠMT.)
 


PRO JIŽ PŘIHLÁŠENÉ:

Do e-mailové schránky jste obdrželi potvrzení Vaší rezervace termínu zkoušky.
Očekáváme Vás ve stanovený čas v určené budově, jak je uvedeno v mailu (POZOR: hudební a taneční obor - Vokovická 3, výtvarný: Půlkruhová 42)
Bohužel není možno měnit pořadí uchazečů, pokud máte s termínem problém, včas nás prosím kontaktujte (zastupcezus@zusmasaryk.cz, 73320062)

Hygienická a bezpečnostní opatření:

Uchazeči a jejich doprovod je povinnen:

  • dezinfikovat ruce neprodleně po vstupu do budovy škol
  • nosit alespoň chirurgické roušky, dospělé osoby a učitelé respirátory ve společných prostorách (během zkoušky může uchazeč roušku/respirátor odložit)
  • dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních osob

K jakému studiu se můžete přihlásit?
Pro děti do 7 let věku dosažených k 1.9.2021

je určeno Přípravné studium.

Je možno se přihlásit do výtvarného i tanečního oboru;

v rámci hudebního je možno zvolit :
A) pouze všeobecnou Přípravnou hudební výchovu - pak je třeba v on-line přihlášce vyplnit zaměření Přípravné studium pro I. stupeň,
B) pokusit se uspět v některém ze zaměření, vyučovaných i v rámci přípravného studia:  akordeon, klavír, kytara, zobcová flétna, housle. Pokud si zarezervujete termín na některé z těchto hlavních zaměření, NENÍ TŘEBA SI ZADÁVAT DALŠÍ TERMÍN NA Přípravné studium pro I. stupeň.

Uchazeči starší 7 let

si již v rámci hudebního oboru musí vybrat konkrétní zaměření (možno kteroukoliv položku, kterou přihláška nabízí, mimo Přípravné studium pro I. stupeň).
Pro každé zvolené zaměření je nutno vyplnit a odeslat zvláštní přihlášku s konkrétním termínem.

Do výtvarného i tanečního oboru je možno se přihlásit také.
 

Pozor! Postup z přípravného studia do I. stupně neprobíhá automaticky, jako u každé "přípravky" uchazeči absolvují přijímací talentové zkoušky k dalšímu studiu.


Rozmýšlíte se nad volbou zaměření?

Podívejte se na stránky všech oborů, které vyučujeme:
 

HUDEBNÍ OBOR

 

TANEČNÍ OBOR

 

VÝTVARNÝ OBOR 
 


Co si připravit k přijímací talentové zkoušce?

U zkoušky do hudebního oboru se prověřují základní hudební dovednosti: Schopnost intonace - zopakování předehraného tónu; schopnost zopakovat jednoduchý rytmus (vytleskáním); zpěv předem připravené, nejlépe lidové písně; motivace ke studiu; eventuálně nezbytné fyzické předpoklady k ovládnutí zvoleného nástroje.

K přijímací talentové zkoušce do výtvarného oboru si uchazeči a uchazečky přinesou ukázky své tvorby. Na místě se pak pokusí splnit drobné výtvarné zadání.

V rámci přijímací talentové zkoušky do tanečního oboru uchazeči a uchazečky předvedou své základní pohybové dovednosti a vnímání rytmické složky předehrané hudby (např. tleskáním)