Svůj souhlas s uveřejněním svých fotografií, nahrávek a výtvarných děl mohou žáci (zákonní zástupci) potvrdit zde:

Formulář - souhlas se zveřejněním informací o žákovi