Citace ze Školního řádu ZUŠ Charlotty Masarykové, který je platný k 1.9.2015:

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základní uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně (dle dohody s vedením školy). Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Pokud se tedy jedná o platbu pololetní, je splatnost úplaty za vzdělání za I. pololetí daného školního roku do 15. září, splatnost úplaty za vzdělání za II. pololetí daného školního roku do 15. února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

Výše úplaty na školní rok 2021/2022

 

HUDEBNÍ OBOR


cena je za celý studijní plán, včetně příslušných doplňkových předmětů v daném zaměření

standardní - individuální studium:

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné pro I.stupeň 260,-Kč 1300,-Kč
přípravné pro II. stupeň 460,-Kč 2300,-Kč
základní I. a II. stupně 460,-Kč 2300,-Kč
pro dospělé při VŠ 480,-Kč 2400,-Kč
pro dospělé při zaměstnání 1400,-Kč 7000,-Kč

studium v kroužku - více žáků v hodině (pokud je umožněno v daném zaměření):

studium měsíční platba pololetní platba
základní I.stupně - kroužek 2 žáci  260,-Kč 1300,-Kč
základní I.stupně - kroužek 3 žáci 220,-Kč 1100,-Kč
pro dospělé při VŠ - kroužek 2 žáci  300,-Kč 1500,-Kč
pro dospělé při zaměstnání - kroužek 2 žáci  700,-Kč 3500,-Kč

rozšířené studium - pouze individuální výuka (pokud je umožněno):

studium měsíční platba pololetní platba
základní I. a II. stupně - 70 min hlavního oboru 500,-Kč 2500,-Kč
základní I. a II. stupně - 90 min hlavního oboru 600,-Kč 3000,-Kč
pro dospělé při VŠ - 70 min hlavního oboru 600,-Kč 3000,-Kč
pro dospělé při VŠ - 90 min hlavního oboru 700,-Kč 3500,-Kč

 

TANEČNÍ OBOR
 

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné i základní I. a II. stupně 300,-Kč 1500,-Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné i základní I. a II. stupně 350,-Kč 1750,-Kč