Jsme rádi,

že věnujete přízeň naší škole i v dnešní složité době. Věříme, že základní umělecké školy mají a budou mít pevné místo v oblasti školství a kultury naší země. Těšíme se ze setkávání s našimi žáky a jejich rodiči. I tyto nové webové stránky, které si právě prohlížíte, by měly být důkazem, že práce ve třídách našich učitelů je vidět a slyšet a že naši žáci umění hudební, taneční a výtvarné vnímají jako zásadní součást svého života, obohacující, občerstvující a přinášející radost jim samotným, ale i ostatním lidem.

 

MgA. Miloslav Klaus, ředitel školy 

 

 

 

 


Výuka v Základní umělecké školy Charlotty Masarykové probíhá ve dvou lokacích, v hlavní budově a sídle školy na adrese Půlkruhová 99/42 v Praze 6, ale také ve 2. patře budovy Základní školy Vokovická, Vokovická 32/3 

Sídlo školy - Půlkruhová 99/42, Praha 6Sídlo školy - Půlkruhová 99/42, Praha 6

 

Detašované pracoviště - Vokovická 32/3, Praha 6Detašované pracoviště - Vokovická 32/3, Praha 6