Od října 2024 otevíráme nový tříletý cyklus AKADEMIE PRO SENIORY HMP (55+) v oborech: Hudební, výtvarný, taneční.
Přihlášky spuštěny od 2.5.2024,
další informace a PŘIHLÁŠKA zdeZastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace. V rámci tohoto souboru opatření mohou zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy požádat o příspěvek na úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole a o příspěvek na náklady související s konáním aktivit organizovaných školou či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

Podrobnosti najdete v záložce "Další" (Balíček okamžité pomoci Pražanům)

 


Zde se můžete podívat na nahrávky žáků hudebního oboru. Doporučujeme také galerii výtvarného oddělení,
a dokonce krátké filmy a animace vytvořené našimi žáky.
A zde můžete zhlédnout vystoupení našich absolventů.


Na Mezinárodní akordeonové soutěži v Havířově získal 3.5.2024 Edmund Grec ze třídy A. Yasinského 3. cenu:

 

 

 

 

 

 

 


Na soutěži Mezinárodní dny akordeonu v Praze získali stříbrné pásmo žáci ze třídy A. Yasinského, Johana a Edmund Grecovi:

BLAHOPŘEJEME!

 

Na Mezinárodní klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou získala Rozálie Klesová ze třídy paní učitelky Marešové 1. cenu!!!


Naši žáci výtvarného oboru také skvěle reprezentovali na Mezinárodní dětské výstavě Lidice (pod vedením paní učitelky H. Málkové)
podívejte se na detaily na stránce výtvarného oboru zde
 


Josef Labuda
ze třídy trubky pana učitele Mgr. Zdeňka Šedivého
získal 1. cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ
GRATULUJEME!