Informace pro rodiče a žáky:

V rámci projektu ŠABLONY

probíhá na naší škole seminář elektrické kytary,

více informací zde: Kytarový seminář 


Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace. V rámci tohoto souboru opatření mohou zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy požádat o příspěvek na úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole a o příspěvek na náklady související s konáním aktivit organizovaných školou či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

Podrobnosti najdete v záložce "Další" (Balíček okamžité pomoci Pražanům)


Zde se můžete podívat na nahrávky žáků hudebního oboru. Doporučujeme také galerii výtvarného oddělení,
a dokonce krátké filmy a animace vytvořené našimi žáky.
A zde můžete zhlédnout vystoupení našich letošních absolventů.


Na soutěži Mezinárodní dny akordeonu v Praze získali stříbrné pásmo žáci ze třídy A. Yasinského, Johana a Edmund Grecovi:

BLAHOPŘEJEME!

 

Na Mezinárodní klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou získala Rozálie Klesová ze třídy paní učitelky Marešové 1. cenu!!!


Nejnovější úspěchy našich žáků na soutěži Pražský akordeon ve Stodůlkách (pod vedením pana učitele A. Yasinského):
Zlaté pásmo: Johana Grecová a Oliver Čeljuska. Stříbrné pásmo: Gréta Čeljuska, Edmund Grec, Jáchym Navrátil a Ernest Akhmetshin.
 
 


Naši žáci výtvarného oboru také skvěle reprezentovali na Mezinárodní dětské výstavě Lidice (pod vedením paní učitelky H. Málkové)
podívejte se na detaily na stránce výtvarného oboru zde
 


Josef Labuda
ze třídy trubky pana učitele Mgr. Zdeňka Šedivého
získal 1. cenu v celostátním kole soutěže ZUŠ
GRATULUJEME!