Vážení rodiče, milí žáci,
 

dle manuálu MŠMT a vyhlášení vlády ČR je v současné době umožněna prezenční výuka vzdělávání v naší škole takto:

Do 10 žáků ve skupině je povolena účas žáků bez testování

Ve skupině 11 žáků a více je vyžadováno potvrzení o absolvovaném testování ne starší než 48h

 

Informace o opatření během přijímacích talentových zkoušek najdete zde

 

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována i nadále ve zpřísněném režimu:

  • Povinné antigenní testování zaměstnanců naší školy s následným hlášením do registru MŠMT a to ve frekvenci 1x týdně
  • Dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy škol
  • Povinnost žáků nosit alespoň chirurgické roušky, dospělé osoby a učitelé respirátory (po celou dobu pobytu ve škole)
  • Stále platí dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob
  • Platí i zákaz vstupu rodičů nebo doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě)
  • Zákaz shromažďování a čekání na školních chodbách
     

Vážení rodiče a žáci, moc se opět těšíme na společné setkávání a doufáme, že se epidemiologická situace natolik zlepší, že umožní návrat všech žáků do školy.

Vedení ZUŠ Charlotty Masarykové


Nezapomeňte se podívat na koncerty, které natočili naši milí žáci, najdete je zde: 


V únoru 2021 získali Johanka a Edmund Grecovi
ze třídy pana učitele Aliaksandra Yasinského ocenění na britské soutěži akordeonistů.
Srdečně gratulujeme!