Zdeňka Jiřičná vystudovala na Pražské konzervatoři obor klavír pod vedením profesora Františka Černocha. Studium zakončila diplomovou prací na téma "Jeremiášova škola". Mezi její oblíbené skladatele patří Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderik Chopin, Antonín Dvořák, Claude Debussy, Bohuslav Martinů, Jiří Vřešťál a Zdeněk Lukáš. 

V současné době působí na ZUŠ Charlotty Masarykové jako klavírní pedagožka. Vychovala řadu úspěšných absolventů, kteří se i nadále věnují hudbě.

Ve volném čase ráda cestuje, navštěvuje kulturní akce, koncerty, divadla či výstavy a mimo jiné si oblíbila sborový zpěv. Působila v mnoha vokálních uskupeních, z nichž můžeme jmenovat například Komorní ženský sbor Charmone a následně Pražský smíšený sbor, který je předním amatérským sborem v ČR, se kterým koncertovala po celém světě (Japonsko, USA, Kanada).