Vážení žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

4. září 2023 od 13:00 do 17:00 se koná zápis do nového školního roku 2023/2024.


ZUŠ používá v plném rozsahu ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY. Pokud nemáte údaje z loňského roku (z předchozího studia jiného oboru apod.) nebo nemáte v ZUŠ již jiné studující dítě - sourozence, obdržíte údaje do mailu uvedeného v přihlášce v termínu do 31.8. V případě, že nedostanete zprávu s údaji ani ve SPAMu, napište prosím na zastupcezus@zusmasaryk.cz.
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA je vždy pouze jedna pro všechny obory všech sourozenců dohromady (v záhlaví naleznete přepínač, viz obrázek níže*). Pokud některý předmět/obor, případně údaje některého sourozence nevidíte (automaticky se bohužel neslučují), napište prosím na zastupcezus@zusmasaryk.cz.

 

*přepínač osob v el. žákovské knížce:

POZOR!!! S ÚHRADOU ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ POČKEJTE, AŽ OBDRŽÍTE AKTUÁLNÍ ÚDAJE!!! VARIABILNÍ SYMBOL JE NA KAŽDÉ OBDOBÍ JINÝ!!! Jinak Vaše platba nebude spárována.


Stručný průvodce zápisem zde:

 JSEM JIŽ ŽÁKEM ŠKOLY? 
 ANO  - znáte svého vyučujícího hlavního předmětu, můžete jej vyhledat v době zápisu, případně se s ním spojit telefonicky nebo mailem a domluvit se s ním. Umístění vyučujícího najdete zde: tabulka umístění pedagogů
 NE... 

 ABSOLVOVAL JSEM TALENTOVÉ ZKOUŠKY
 ANO... 

           A  BYL JSEM NOVĚ PŘIJAT? 

ANO

 VÍM KE KOMU? 
 ANO  - mohu se tedy podívat do tabulky umístění pedagogů, v jaké učebně probíhá zápis a dostavit se přímo tam v době 13:00-17:00
 NE  - zjistíte zpravidla v elektronické žákovské knížce (přihlašovací údaje obdržíte do 31.8.2021 do e-mailu, který jste uvedli v přihlášce, nebo již máte v systému zadán). V případě, že se Vám to nepodaří, můžete vyhledat nebo kontaktovat vedoucího zápisu jednotlivých zaměření:
Seznam vedoucích zápisu

          NE - V případě, že se nějaké kapacity školy uvolní, ozveme se Vám.

 

 NE...  Můžete poslat on-line přihlášku  a v případě, že se nějaké kapacity školy uvolní, ozveme se Vám.

Do učeben je možno volat i přímo: Na čísle 235 301 307 se ozve hláska, pak zvolíte příslušnou telefonní linku (třímístné číslo, poslední sloupec v tabulce umístění pedagogů, viz výše!).

 


HUDEBNÍ TEORIE I. a PHV

Do těchto předmětů je třeba se zapsat zvlášť - Z ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (viz výše)

Hudební teorie I. se týká 1. až 5. ročníku I. stupně studia, pokud žák již dříve neabsolvoval tento předmět, např, v rámci jiného hudebního zaměření.
U Hudební teorie I. se také vždy zobrazí a je možno zvolit nabídku tzv. INDIVIDUÁLNÍHO STUDIA (pokud se Vám zásadním způsobem nehodí žádný z nabízených termínů). U těchto hodin neplatí zobrazený den a čas v rozvrhu (ten je uveden pouze z technických důvodů), domluva samostatné práce se děje pak individuálně. TATO FUNKCE BUDE SPUŠTĚNA V PONDĚLÍ 4.9. VE 13:00! V OKAMŽIKU ZAHÁJENÍ ZÁPISU! Do té doby nabídka není v ŽK zviditelněná.

PHV (= přípravná hudební výchova) je kolektivní předmět určený POUZE žákům PŘÍPRAVNÉHO STUDIA k 1. stupni HUDEBNÍHO OBORU. Je to předmět hlavní. Tedy i ti žáci, kteří navštěvují již individuální hodiny zvoleného zaměření (klavír, zpěv apod.), musí být zapsáni v některé z příslušných hodin PHV.

POZOR! Počet žáků v každé hodině je limitován. ZAPIŠTE SE PROSÍM POUZE DO JEDNÉ ZVOLENÉ HODINY daného předmětu.

 

V případě problému či pochybností konzultujte nejdříve s vyučujícím hlavního předmětu.