pochází z Prahy - Dejvic. Na Praze 6 vystudoval gymnázium Arabská, poté absolvoval Pražskou konzervatoř a Hudební fakultu AMU s hlavním oborem varhany u Prof. Jana Hory a Jaroslava Tůmy. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních soutěžích.

Po stáži na hudební akademii v Hamburku ještě obhájil disertační práci na téma hudební teorie 17. a 18. století.


Věnuje se "poučené" interpretaci hudby zejména 17. a 18. století jako cembalista, varhaník, dirigent, sbormistr. Vede instrumentální soubor Harmonia delectabilis a pěvecký komorní sbor Ensemble Guillaume, také uskutečnil řadu projektů s vokálním souboremCollegium 419. Příležitostně i komponuje. Vystoupil na mnoha zajímavých festivalech v Čechách i zahraničí.


Je pravidelně zván jako lektor při různých příležitostech, již přes 20 let například na Mezinárodní letní školu staré hudby ve Valticích.

V letech 2005-2010 vyučoval na Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla. Nyní působí také ve vedení Pražské konzervatoře.


Spolupracoval a spolupracuje s řadou sólistů a renomovaných souborů (Jakub Kydlíček + Concerto Aventino, Adam Viktora + Ensemble Inégal, Václav Luks + Collegium 1704).


Jako varhaník působí v chrámu ČCE v Praze U Salvátora, kde pořádá cyklus koncertů Varhanní podvečery u Salvátora. Doprovází i místní pěvecký sbor, který vede Marie Vojáčková.
Pravidelně hraje také ve sboru ČCE na Dobříši.