Vážení žáci a rodiče, od pondělí 4. ledna 2021 je povolena výuka pouze distanční formou. Sledujte prosím aktuální informace.

Úplata za vzdělávání

Citace ze Školního řádu ZUŠ Charlotty Masarykové, který je platný k 1.9.2015:

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základní uměleckém vzdělávání.

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně (dle dohody s vedením školy). Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Pokud se tedy jedná o platbu pololetní, je splatnost úplaty za vzdělání za I. pololetí daného školního roku do 15. září, splatnost úplaty za vzdělání za II. pololetí daného školního roku do 15. února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

Výše úplaty za vzdělávání zůstává pro školní rok 2017/2018 beze změny.

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Vnitřní směrnice školy k výběru úplaty za vzdělávání

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý