Vážení žáci a rodiče, od středy 14. října 2020 je rozhodnutím MŠMT možná jen distanční výuka, sledujte prosím aktuální informace.

Talentové zkoušky

 

Talentov zkouky 2020

Výsledky talentových zkoušek v PDF formátu

 

Vážení rodiče a žáci,


naše škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělání na Základní umělecké škole Charlotty Masarykové. Přijímání žáků ke vzdělání vychází z vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, §2.

Pravidla přijímacího řízení jsou též obsažena ve Školním řádu ZUŠ Charlotty Masarykové.

O zařazení žáků do tříd k jednotlivým učitelům rozhoduje ředitel školy.

 

K přijímacím talentovým zkouškám se můžete přihlásit pomocí on-line formuláře (záložka: On-line přihláška ke studiu žáků)

U zkoušky obdrží každý uchazeč vlastní identifikační kód,

podle něj nalezne výsledky přijímacího řízení na této stránce, předpokládaný termín zveřejnění je 1.7.2020.

Přijímací řízení má odlišnou formu pro děti do 7 let věku a starší:

Do PŘÍPRAVNÉHO STUDIA PRO I. STUPEŇ přijímáme žáky již od 5 let věku dosaženého k 1.9.2020, tedy narozené nejpozději 31.8.2015,

od 7 let (nar. do 31.8.2013) do ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ (nebo vyššího).

V PŘÍPRAVNÉM STUDIU PRO I. STUPEŇ (děti 5-7 let) můžete zvolit:

obor taneční – studijní zaměření Tanec

obor výtvarný – studijní zaměření Výtvarná tvorba a kultura

v hudebním oboru je možno se V PŘÍPRAVNÉM STUDIU zapsat přímo na zvolené zaměření, ale pouze z níže jmenovaných:

Hra na klavír

Hra na housle

Hra na violoncello

Hra na zobcovou flétnu

Hra na kytaru

Hra na bicí nástroje

Sólový zpěv

Hra na elektronické klávesové nástroje

Hra na akordeon

pokud ještě nejste rozhodnuti, zvolte pouze zaměření PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO I. STUPEŇ.

Děti starší 7 let mohou zvolit kterýkoli obor i zaměření, KROMĚ PŘÍPRAVNÉHO STUDIA PRO I. STUPEŇ.

Přijímací talentová zkouška zjišťuje základní předpoklady pro studium vzhledem ke zvolenému zaměření, a jeho motivaci.

 

 

 

 

 

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý