Vážení žáci a rodiče, od středy 14. října 2020 je rozhodnutím MŠMT možná jen distanční výuka, sledujte prosím aktuální informace.

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 2015-2016

Školní vzdělávací program 2016/2017

Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) naše škola popisuje rodičům a žákům svoji závaznou vzdělávací nabídku: zaměření školy a její vize, metody a formy práce využívané při výuce, obsah vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, zásady a způsob hodnocení žáků. ŠVP je součástí naší povinné dokumentace.

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý