Stále je ještě možnost se přihlásit do Tanečního oddělení!

Informace o výuce

Výuka je rozdělena podle věku dítěte. Do přípravného ročníku se mohou hlásit děti předškolního věku. Dále pak děti pokračují do prvního a dalších ročníků, první cyklus končí sedmým ročníkem.

Metodika přípravného ročníku je zaměřena na návyky správného držení těla a koordinace pohybů. Děti rovněž vedeme k rytmičnosti a vnímání hudby. Vše probíhá na základě dětské hry a dětské motivace.

Práce ve vyšších ročnících se dělí na různé taneční techniky, které odpovídají věku dítěte. Vyučujeme základy pohybové výchovy, základy moderního a novodobého tance a základy klasické a lidové techniky.

Všechny vyučovací hodiny jsou většinou s doprovodem klavíru, což umožňuje dětem improvizovat na danou hudbu.


 

Pedagogy tanečního oddělení jsou:

MgA. Tereza Indráková, Ph.D.

Bc. Petra Houšková, DiS.