Stále je ještě možnost se přihlásit do Tanečního oddělení!

Délka výuky

Přípravný ročník: 1,5 hodiny týdně,
výuka probíhá v jednom dnu

První ročník: 2 vyučovací hodiny

Druhý- sedmý ročník: 3 vyučovací hodiny týdně
po dohodě s rodiči výuka probíhá 1x nebo 2x týdně