Věnujte prosím pozornost vyhlášení ředitelského volna na pracovišti ZŠ Vokovická 3 v Praze 6.

Talentové zkoušky

 

Vážení rodiče a žáci,


naše škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělání na Základní umělecké škole Charlotty Masarykové. Přijímání žáků ke vzdělání vychází z vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, §2.

Pravidla přijímacího řízení jsou též obsažena ve Školním řádu ZUŠ Charlotty Masarykové.

O zařazení žáků do tříd k jednotlivým učitelům rozhoduje ředitel školy.


Podmínkou přijetí na naši školu je úspěšné složení talentových zkoušek. Zjišťovací zkouška je koncipována v rozsahu přirozené muzikálnosti a rytmického cítění - přiměřeně věku dítěte. 

Každoročně také pořádáme Dny otevřených dveří, během nichž se uchazeči o studium mohou seznámit s  pedagogy, výukou a prostředím.

 

Před návštěvou talentových zkoušek vyplňte prosím předem naši on-line přihlášku.

Pokud se nemůžete dostavit k námi stanoveným termínům talentových zkoušek, i tak vyplňte a předem pošlete on-line přihlášku ke studiu a do poznámky nám napište, že se v termínu talentovývh zkoušek dostavit nemůžete. Teprve pak budete kontaktováni našimi zaměstnanci a vyzváni k individuální návštěvě školy.  Vaše případné dotazy vám rádi zodpovíme prostřednictvím našich kontaktních adres.

Věříme, že právě vaše děti uvítáme v našich řadách.

 

 

Zkouky nov 2018

 
 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý